2016 aasta too kood punkt 8

Töö koodeksi sätete koostamisel on tööandja sunnitud pakkuma esteetilisi ja tervislikke töötingimusi ning iga seade ja asutus peavad olema sertifitseeritud, st CE-vastavusmärgis.

Sertifitseerimine, st materiaalne vastavushindamine, on protsess, mille käigus uuritakse süstemaatiliselt, mil määral konkreetne toode vastab teatud nõuetele (ka ohutusnõuetele. Masinate sertifitseerimisel on vähe aspekte. Tema jaoks võib töötada disainilahenduse tasemel disainer või tootja tootmise ajal. Sertifikaadi võib teha toodete saaja või toote disainerist, tootjast või saajast sõltumatu äriühing.Õiguslikult kehtestati masinate sertifitseerimisega 17. mai 2006. aasta direktiiviga 2006/42 / EÜ masinate sertifitseerimine. See tutvustati Poola õigussüsteemis majandusministri 21. oktoobri 2008. a määrusega masina oluliste nõuete kohta (Journal of Laws nr 199, punkt 1228, mis jäi 29. detsembril 2009 kinni.Masina sertifitseerimine kehtib masina enda, vahetatavate seadmete, ohutusseadiste, tõsteseadmete, kettide, trosside ja vööde kohta.Kogu Euroopa Liidu masinate sertifitseerimise kriteeriumid on toodud lisas nr. Lisaks teabele 2006/42 / EÜ pealkirjaga „Masina projekteerimise ja valmistamise olulised ohutusnõuded ja tervisekontroll”.Lisaks kehtestatakse direktiiviga masinate jagamine eriti keerulisteks ja erinevateks.Organisatsioonide ja seadmete sertifitseerimine, mis reguleerivad nende käitlemisega ja kasutamisega seotud suurt riski, viiakse nüüd läbi projekteerimisel. Muud töövahendid ja institutsioonid on sertifitseeritud tootmise sisekontrolli käigus.Kokkuvõttes tuleb sertifitseerida kõiki seadmeid ja organisatsioone, mis võivad mingil moel elanikkonna korterit või tervist ohustada ja kohad, st vastavushindamist.