It turvanouded

Hiljutise tõsiasja tõttu, et uued ohutuseeskirjad kehtisid Euroopa Liidu lõpus, otsustati määrused ühtlustada. On kehtestatud ATEXi nõuded, mis viitavad potentsiaalselt plahvatusohtlike alade ja seadmete toimimisele nendes valdkondades. Nende uuenduste eesmärk on oluliselt vähendada riski või selle täielikku kõrvaldamist, mis aktsepteerib tulemuste kasutamist valdkondades, kus plahvatus võib olla ohustatud, st EX-tsoonid.

Monastic TeaMonastic Tea - Uuri salajase kloostri retsepti parasiitide, bakterite ja viiruste vastu!

EX nõuded või täpsemalt direktiiv määravad kindlaks nõuded, mida antud toode peab tegema, mis jäetakse kombineeritult plahvatusohtlikesse keskkondadesse. Meetodi põhieesmärk on ühtlustada nendes piirkondades plahvatusohus olevate kaitsevahendite ja -süsteemide vastavuskord ning tagada nende otsene käik Euroopa Liidus.See teave hõlmab kõiki elektrilisi ja mitteelektrilisi anumaid ja kaitsesüsteeme, mida kasutatakse plahvatusohtlikel aladel. ATEXi nõudeid kohaldatakse ohutus-, juhtimis- ja reguleerimisseadmete suhtes, mida töödeldakse väljaspool potentsiaalset plahvatusohtlikku keskkonda. Nad ei pea olema võimelised sõltumatuteks funktsioonideks, kuid nad lisavad seal kasutatavate tööriistade ja kaitsesüsteemide teatud toimimist.Direktiivis määratletakse ka, kuidas tõendada toote vastavust ATEXi nõuetele. Tooted, mis vastavad nendele nõuetele, st ühtlustatud standarditele koos teabega, peavad samuti vastama oma peamistele nõuetele. Eeskirjade kohaldamine ei ole vajalik, kuid vastavusmenetlus juba on. Siinkohal on küsimus vastavuses põhimõttega, mille täitja täidab Euroopa Komisjoni välja antud teate alusel. Võib esineda kõrvalekaldeid, kuid kolmanda kategooria elektriseadmete ja mitteelektriliste seadmete kategooriate 2 ja 3 edu.Kui need erandid on vajalikud, siis vastavusteave, mida antud juhul tootja peab väljastama ilma teavitatud asutuse osaluseta. Neid käsitletakse siiski ja sama tootja on sellisel kujul teadlik oma toote turuleviimisest.Seoses peamiste nõuetega on seega tegemist elektriliste ja mitteelektriliste seadmete sertifitseerimisega, enesesertifitseerimisega, nõudmistega asjade kohtadele ja mõjutamisele Euroopa Liidus kohustuslikus vormis, mis on samuti oluline.