Kassaaparaat voi printer

Iga ettevõtja, kes kasutab oma ettevõttes fiskaalregistreid, võitleb iga päev mitmesuguste probleemidega, mida saab ka luua. Sarnaselt kõikidele arvutiseadmetele ei ole kassaaparaadid vabad otsustest ja mõnikord purunevad. Mitte iga ettevõtte omanik ei tea, et kõigis kirjetes, kus dokumente hoitakse kassaaparaatide abil, peaks tal olema teine selline seade - praegu peamise tõrke korral.

Varu kassa või abi edasise müügi ajal puuduvad varukassad, mille tõttu maksuhaldur võib määrata karistusi, sest see takistab müügiandmete salvestamist, kui põhiseade laguneb. Kassaseadmega kooskõlas olevad dokumendid peaksid sisaldama kassaseadme broðüüri. Sellega seoses ei ole mitte ainult kõik seadme parandused sisestatud, vaid on ka andmeid kassaaparaadi fiskalisatsiooni või mõtete vahetamise kohta. Teenustekunstis tuleb sisestada ka unikaalne number, mille maksuhaldur andis kassale, ettevõtte nime ja selle ruumi aadressi, kus raha kasutatakse. Kõik need märkused kehtivad maksukontrolli puhul. Kõik uued sularahaautomaadi mälu ja selle muutused lähevad spetsialistiteenistuse harjutustesse, millega kõik sularahakassereid kasutavad ettevõtjad peaksid olema allkirjastatud leping. Palju - informeerige maksuhaldurit kõigist kassapidaja teenistuses toimunud muudatustest. Müük kassaaparaatides peaks lõppema pideva protseduuriga, sest kassaaparaadi täitmisel peate vahetama arvamuse viimase kohta, samal ajal mälukaardiga. Sularahaautomaadi mälu lugemine, mis peaks olema - nii nagu selle remont, ainult ja ainult volitatud üksuse poolt. Lisaks peab tegevus olema lõpetatud maksuameti töötaja juuresolekul. Eelarvekassa registreerimisest saadakse asjakohane protokoll, mille koopia ise jõuab maksuhaldurisse ja teine ettevõtjale. See nõuab, et seda protokolli hoitaks koos teiste kassaga seotud dokumentidega - selle viga võib põhjustada ametile trahvi määramise.