Krakovi judaica remuhi sunagoog

Kes soovib põgenemise ajal põneva linna tõttu, kus Kraków eksisteerib, ehmatamatut Judaicat jahmatada, peaks praegune kindlasti liituma Kazimierzi ringkonnaga. Jawna enne teist ülemaailmset defekti, nagu ka praegune juudi asustuspiirkond, hõivab nüüd vagabonde Krakovi juudi rühmituste hindamatute suveniiridega. Tema ümbruses toimunud vihjete ajal jahmatas õrnate elukohtade rikkalik arv, kuid nimetatud sünagoogid naeravad kõige kirevamate külaliste üle. Praeguses keskkonnas on kõige olulisem Remuhi sünagoog, mis on ainus kõige ajakohasemaid norme, mis meid Kazimierzi ruumides orjastada suudavad. Miks on Remuhi sünagoogis kehtiv majutuskoht? Iisraeli juudi rahva lähedastes oludes oli sellel väga oluline tähendus. Meenutatud ratsionalisti ja mõtleja Mooses Isserlesi (Rabbi Moshe, banaalne kui Remuh arvates on just okupatsioon, kus teenuseid küsitakse ühtlaselt. Seda sünagoogi tuleks kooskõlastada eriti ettevaatliku lähenemisviisiga. Üksikute servade hulgast paistab silma pluralistlik rada - värskeim peatükk Iisraeli Kazimierzi kaardil, identsest - Remuhi kalmistu, mille vööl imperious näha laine hämmastav matzevot laia kunstilise ja fossiilse hinnaga.