Ohuala zl

ATEX-direktiiv (Atmosphères Explosibles, tuntud ka kui direktiiv 94/9 / EÜ, on kindlasti Euroopa Liit, mis määrab kindlaks plahvatusohus piirkondades kasutamiseks mõeldud toodete olulised nõuded. Suurem osa kivisöekaevandustes kasutatavatest masinatest ja tööriistadest on metaani- ja söepulbriga seotud plahvatusoht ning ATEXi direktiivi kohaldatakse tööriistade ja kaitsemeetodite suhtes, mida kasutatakse töötlemiseks plahvatusohuga piirkondades. Alles hiljuti erinesid mõnede Euroopa Liidu riikide julgeolekueeskirjad üksteisest, mis kujutas endast olulist takistust kaupade vaba vahetamisele liikmesriikide vahel.Sellest tegurist loodi ühtne ATEX-direktiiv, mis ühendas olemasolevad kujundused ja hõlbustas kindlasti materjalide ringlust Euroopa rühmas. Rooma lepingu artikli 100a sätete rakendamisel on ATEXi direktiivi kõige olulisem punkt tagada kaupade vaba liikumine, mis tagab kõrge plahvatuskaitse. Mis puutub seadmetesse, mis on mõeldud plahvatusohtlike alade läheduses, andis Euroopa Parlament ja avatud Euroopa Liit 23. märtsil 1994 välja ATEXi direktiivi 94/9 / EÜ, mis tungis korterisse 1. juulil 2003. Lisaks võeti 16. detsembril 1999 vastu direktiiv 1999/92 / EÜ ATEX137 (mida nimetatakse ka ATEX-KASUTAJATeks, mis seerias käsitleb minimaalseid ohutusnõudeid korterite rollis, kus esineb plahvatusohtliku keskkonna oht. ATEXi direktiiv 94/9 / EÜ jõustus kuni 1. juulini 2003 ja asendas varasemad direktiivid 76/117 / EMÜ ja 79/196 / EMÜ.

https://neoproduct.eu/ee/ecoslim-efektiivne-viis-vaikesel-kujul-luhikese-ajaga/EcoSlim Efektiivne viis väikesel kujul lühikese ajaga

CE-vastavusmärgis (fr Conformité Européennesertifitseerimisasutuse identifitseerimisnumberTäitmise sümbolplahvatusrühmaseadme kategooriaplahvatuskaitse tüüplõhkeaine alarühmtemperatuuriklass

Soovitame Atexi koolitust